Previous
Next
     Thông tin về Hội thao mở rộng lần 2 năm 2014
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của dân tộc Việt Nam trong năm 2014; Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM, 39 năm ngày giải phóng Tỉnh Khánh Hòa, 13 năm ngày thành lập công ty. Sáng ngày 24 tháng 03 năm 2014, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã chính...
Đăng ngày: 10/04/2014
     HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2014

 Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được...

Đăng ngày: 25/03/2014
     HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AT-VSLĐ-PCCN LẦN THỨ 16 NĂM 2014

 Hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ- PCCN) lần...

Đăng ngày: 14/03/2014