Thông báo về việc chuyển giao quản lý Hệ thống nước sinh hoạt: Bình – Quang – Hưng, Thân – Trung – Đông, Ninh Xuân và lắp đặt nước hộ dân

Căn cứ Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao quản lý, sử dụng và khai thác 03 hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn : Bình – Quang – Hưng, Thân – Trung – Đông, Ninh Xuân cho Công ty  Cổ […]

Đọc tiếp


Thông báo về việc khảo sát lắp đặt nước Sinh hoạt xã Ninh Sơn, Ninh Phụng và phường Ninh Giang

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã triển khai thi công xong một số tuyến nhánh ở các khu vực Thôn 5 – xã Ninh Sơn, Thôn Xuân Hòa, Đại Cát – xã Ninh Phụng, và TDP Phú Thứ, Phong Phú 2 – Phường Ninh Giang. Công ty thông báo lịch […]

Đọc tiếp