Đại Hội Chi Bộ Điện Nước lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2017

 Chiều ngày 15/05/2015 Chi bộ Điện Nước trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại Hội lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2017 Đến tham dự Đại hội gồm có các Đại biểu: + Ông. Dương Văn Lúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT […]

Đọc tiếp


Đại Hội Chi Bộ Văn Phòng lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2017

 Sáng ngày 13/05/2015 Chi bộ Văn Phòng trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại Hội lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2017 Đến tham dự Đại hội gồm có các Đại biểu: + Ông. Dương Văn Lúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT […]

Đọc tiếp


Đại Hội Chi Bộ Vệ Sinh Môi Trường lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2017

Sáng ngày 12/05/2015 Chi Bộ Vê Sinh Môi Trường trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại Hội lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2017 Đến tham dự Đại hội gồm có các Đại biểu: + Ông. Dương Văn Lúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ […]

Đọc tiếp


THÔNG TIN (về việc chia tách phòng và bổ nhiệm các chức danh của Công Ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa ngày 01/05/2015)

Nhằm để đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Công Ty, Hội Đồng Quản Trị ngày 29 tháng 4 năm 2015 đã quyết định chia tách phòng Kế Hoạch – Kỹ Thuật thành 2 phòng mới  và bổ nhiệm các chức danh như sau: 1.Quyết định thành lập phòng Kế Hoạch – […]

Đọc tiếp