Previous
Next
     HỘI NGHỊ SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Sáng ngày 19 tháng 07 năm 2014, taị Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 ; nhằm phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty trong 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải...

Đăng ngày: 20/07/2014
     HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/06/2014

 Nhằm vận động, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động và người dân cùng chung tay góp phần tạo cho môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp. Vừa qua, hưởng ứng ngày Môi...

Đăng ngày: 05/06/2014
     HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06/2014
Chiều ngày 30 tháng 05 năm 2014, được sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo, Công đoàn cơ sở phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức ngày hội chào mừng Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho tất cả các con em của CBCNV – Người lao động trong Công ty
Đăng ngày: 30/05/2014
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÀI XẾ XE MÚC 5     (đăng ngày: 06/08/2014 )