THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo ngừng cung cấp nước khu vực các xã phường như sau: – Thời gian : Từ 5h30 đến 06h00 ngày 30/11/2014: Ngưng cung cấp nước các xã phường: Ninh Hiệp, Ninh Đa, Ninh Giang, Ninh Phú, Ninh Hà, Ninh Đông, Ninh Trung, Ninh Tân Ninh […]

Đọc tiếp


Thông báo về việc chuyển giao quản lý Hệ thống nước sinh hoạt: Bình – Quang – Hưng, Thân – Trung – Đông, Ninh Xuân và lắp đặt nước hộ dân

Căn cứ Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao quản lý, sử dụng và khai thác 03 hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn : Bình – Quang – Hưng, Thân – Trung – Đông, Ninh Xuân cho Công ty  Cổ […]

Đọc tiếp