THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC

cbcb

Căn cứ thông báo tạm ngừng cấp điện ngày 16/01/2018 của CTY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp nước khu vực các xã, phường như sau: – Thời gian: từ 07h00 đến 14h00 ngày 20/01/2018 + Nhà Máy Nước Ninh Bình: xã Ninh […]

Đọc tiếp...


THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC

cbcb

Căn cứ thông báo tạm ngừng cấp điện để sửa chữa, ngày 15/09/2017 của CTY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp nước khu vực các xã, phường như sau:   + Thời gian: từ 06h00 đến 09h00 ngày 22/09/2017  Cúp nước tại […]

Đọc tiếp...


THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC

cbcb

Căn cứ thông báo tạm ngừng cấp điện để sửa chữa, ngày 21/08/2017 của CTY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp nước khu vực các xã, phường như sau:       – Thời gian: từ 06h00 đến 17h00 ngày 28/08/2017  Cúp nước tại […]

Đọc tiếp...