SẢN PHẨM & DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT

NIWENCO

Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm: 1.      Sản xuất và cung cấp nước sạch 2.      Dịch vụ vệ sinh môi trường:Thu gom và lý xử lý rác, dịch vụ hút hầm vệ sinh, dịch vụ mai táng,… 3.      Quản lý công viên và trồng, chăm sóc cây […]

Continue reading