GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA

Công ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa tiền thân là Công ty Công trình Đô thị Ninh Hòa được thành lập năm 2001 là doanh nghiệp nhà nước, năm 2005 Công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Tên giao dịch:     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA Địa […]

Đọc tiếp...