Thông báo về việc khảo sát lắp đặt nước Sinh hoạt xã Ninh Sơn, Ninh Phụng và phường Ninh Giang

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã triển khai thi công xong một số tuyến nhánh ở các khu vực Thôn 5 – xã Ninh Sơn, Thôn Xuân Hòa, Đại Cát – xã Ninh Phụng, và TDP Phú Thứ, Phong Phú 2 – Phường Ninh Giang. Công ty thông báo lịch […]

Đọc tiếp...